Для працівників прокуратури будується житло: до участі у конкурсі запрошуються забудовники

24 вересня 2018 року о 15 годин 00 хв. за адресою пр. Дмитра Яворницького, 38 у м. Дніпро відбудеться конкурс по відбору забудовника щодо будівництва житла для працівників прокуратури Дніпропетровської області на земельній ділянці в районі вул. Поля, 2 та вул. Ливарна, 10 у м. Дніпро загальною площею 0,3986 га, кадастровий номер 1210100000:03:328:0208, що знаходиться в користуванні прокуратури Дніпропетровської області.

Організатор конкурсу - прокуратура Дніпропетровської області.

 

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які бажають прийняти участь у  конкурсі по відбору забудовника, можуть у термін до 11 вересня             2018 року ознайомитися з дозвільною документацією, з документацією щодо понесених витрат на проведення конкурсу, з правовстановлюючими та іншими документами за адресою: пр. Дмитра Яворницького, 38 у м. Дніпро в робочі дні з 10 до 17 години (обідня перерва з 13 до 13 години 45 хв.).

 

Для участі у конкурсі юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають конкурсній комісії таку конкурсну документацію, викладену українською мовою:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності (для фізичної особи - підприємця - прізвища та ініціалів), місцезнаходження або місця проживання, номера телефону, телефаксу;

2) документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

3) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

4) копію паспорта фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

5) копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

6) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця та їх повноваження;

7) довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для нерезидентів - довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження);

8) конкурсні пропозиції, що повинні включати:

- пропозиція щодо частки житла – відсотка від загальної площі житлового будинку, передбаченого містобудівними умовами, який підлягатиме передачі прокуратурі Дніпропетровської області (кількість квартир, загальна площа житла та вартість частки житла у грошовому еквіваленті), але не менше ніж 1553 кв.м. (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят три квадратних метра), за умови, що облаштування, оздоблення та санітарний стан житла (квартир), яке передаватиметься прокуратурі Дніпропетровської області, має відповідати вимогам частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005.

- пропозиція щодо передачі прокуратурі нежитлових приміщень, оздоблення та санітарний стан яких повинен відповідати встановленим вимогам, за рахунок частки житла, що може отримати прокуратура Дніпропетровської області, але не менше 12,5 % від загальної площі, яка підлягатиме передачі прокуратурі Дніпропетровської області.

- строк будівництва (здачі в експлуатацію) житлового комплексу – не більше ніж ті, які визначені «СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» та не повинен перевищувати 32 (тридцять два) місяці від дня підписання договору про спільне будівництво житла і строк передачі житла (квартир) організатору конкурсу, що прийнято (введено) в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, не повинен перевищувати 34 (тридцять чотири) місяці від дня підписання договору про спільне будівництво житла.

- ініціатива щодо передачі житла (квартир) в інших прийнятих в експлуатацію житлових будинках у м. Дніпрі, до завершення будівництва на земельній ділянці за рахунок частки, що може отримати прокуратура Дніпропетровської області.

 

Зазначені документи у строк до 21 вересня 2018 року подаються  до конкурсної комісії за адресою: пр. Дмитра Яворницького, 38 у м. Дніпро, особисто, з 10 до 17 години (обідня перерва  з 13 до 13 години 45 хв.) в робочі дні. Контактний телефон відповідальної особи за прийом документів –  (056) 745-46-07 (Буршаєвський К.Л.)

         За результатом проведеного конкурсу прокуратура Дніпропетровської області протягом 10 робочих днів укладає з переможцем конкурсу договір про спільне будівництво житла на умовах, визначених конкурсною документацією.

У разі незгоди з результатами конкурсу, його учасник може подати у п’ятиденний строк з моменту надходження інформації про результати конкурсу до конкурсної комісії скаргу.

 
Г-та «Зоря»
кількість переглядів: 1280