Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ТА ЗВЕРНЕНЬ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закону), скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, медіа, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Згідно зі ст. 17 Закону, скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

В обласній прокуратурі звернення приймаються до провадження після прийняття рішення керівниками окружних прокуратур. До звернення додається копія рішення (відповіді), що оскаржується.

Звернення може бути викладено за допомогою засобів телефонного зв’язку, подано на особистому прийомі, надіслано поштою або з використанням засобів електронного зв’язку.

Згідно з вимогами ст. 5 Закону, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Для ідентифікації автора електронного звернення може використовуватися електронний підпис.

Електронне звернення приймається на вищезазначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, розміщеної на офіційному вебсайті обласної прокуратури.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання вищезазначених вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, повертається заявникові (ст.ст. 5, 7 Закону).

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ст. 8 Закону).

Розгляд звернень громадян припиняється у разі:

  • подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури, з одного й того самого питання, якщо за результатом розгляду первинного звернення прийнято рішення; 
  • подання звернення з порушенням строків, передбачених ст. 17 Закону.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та в межах, передбачених кримінальним, цивільним, господарським процесуальним законодавством, з урахуванням рішень та висновків Конституційного Суду України.

________________________________________________________________

 

Порядок прийому громадян в органах прокуратури України на виконання ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» врегульовано Порядком організації та проведення особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженим наказом Генерального прокурора № 153 від 25.06.2024.

Особистий прийом громадян керівництвом обласної та окружних прокуратур здійснюється у встановлені дні та години згідно з графіком, затвердженим керівником органу прокуратури, а працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури та іншими працівниками органів прокуратури - у день їх звернення у робочі дні з 09 до 13 години та з 13 години 45 хвилин до 17 години 45 хвилин, у п’ятницю – з 09 до 13 години та з 13 години 45 хвилин до 16 години 30 хвилин.

З метою забезпечення безпеки осіб та збереження майна до службових приміщень органів прокуратури, в яких проводиться особистий прийом громадян, осіб, які мають при собі холодну чи вогнепальну зброю, вибухові речовини, засоби підриву, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні чи імітаційні боєприпаси, легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, піротехнічні засоби, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров’я колючо-ріжучі предмети та речовини, громіздкі речі тощо; із тваринами; що перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, ображає людську гідність, забороняється.

На особистий прийом не допускаються особи, які мають заборонені предмети та речі, а також з плакатами, транспарантами, гучномовцями, іншими предметами, які можуть бути використані для створення перешкод у здійсненні особистого прийому.

У день звернення на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, а у разі представництва ним інтересів інших осіб, у тому числі здійснення їх захисту, – також документи, що підтверджують відповідні повноваження, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством.

Під час проведення особистого прийому разом з громадянином може бути присутній його представник, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку, особи, які супроводжують громадян, працівники відповідальних підрозділів та служб, які здійснюють охорону особи та/або об’єкта охорони.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст. ст. 5, 16 Закону). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Представництво потерпілого, захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого у кримінальному провадженні здійснюється захисником, яким може бути адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України  (ст.ст. 45, 50, 51, 58 КПК України).

Звернення в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб подається їхніми законними представниками, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством, якщо їх права та інтереси порушуються цими особами.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, загрози життю та здоров’ю працівників органів прокуратури та осіб, які перебувають у приміщенні прокуратури, надходження повідомлень про мінування, сигналу оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій) особистий прийом припиняється.

Особистий прийом також припиняється у разі, якщо громадянин на особистому прийомі:

  • вдається до образ, погроз, дискредитації органів державної влади та ïx посадових осіб, у тому числі посадових осіб органів прокуратури, застосовує ненормативну лексику;
  • закликає до зміни конституційного ладу України, порушення суверенітету i територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади;
  • вдається до пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, має явні ознаки психічного розладу; 
  • вчиняє дії, що створюють небезпеку для оточуючих чи посягають на громадський порядок;

-        зловживає правом на особистий прийом шляхом умисного затягування часу на обговорення питань, що не є предметом звернення до органів прокуратури.

Подальший прийом громадянина, який допустив зазначені дії, цього дня не проводиться.

У разі, якщо дії громадянина містять ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, працівниками, якими проводиться особистий прийом, невідкладно повідомляється про це відповідний підрозділ Національної поліції України.

Керівник обласної та керівники окружних прокуратур приймають громадян за результатами розгляду звернень, у задоволенні яких з усіх питань відмовлено їх першими заступниками чи заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.

Перший заступник та заступники керівника обласної прокуратури приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими за результатами розгляду звернень керівниками самостійних структурних підрозділів відповідної прокуратури та керівниками окружних прокуратур, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень.

Перші заступники та заступники керівника окружної прокуратури приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником підрозділу окружної прокуратури, підлеглими працівниками, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень.

Керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками прийом громадян проводиться за попереднім записом.

Попередній запис на особистий прийом керівника обласної прокуратури, його першого заступника та заступників розпочинається наступного дня після проведення ними особистого прийому та завершується за п’ятнадцять днів до передбаченої графіком дати здійснення прийому.

 Попередній запис здійснюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури (тел. (056)718-14-51) на підставі письмової заяви громадянина або уповноваженого ним в установленому законодавством порядку представника, оформленої з дотриманням вимог, передбачених статтями 5, 8 Закону України «Про звернення громадян», в якій викладається суть порушеного питання, зазначаються можливі способи зв’язку з ним (адреса електронної пошти, номери контактних телефонів тощо), додаються копії оскаржуваних відповідей за його попередніми зверненнями, у разі необхідності – копії документів, що посвідчують особливий статус особи.

Особистий прийом, а також запис на особистий прийом керівництвом органу прокуратури не проводиться, якщо:

  • громадянин звертається до органу прокуратури з одного й того самого питання зі зверненням, розгляд якого припинено відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян»;
  • громадянин звертається з порушенням строків, визначених статтею  17 Закону України «Про звернення громадян»;
  • заява громадянина не відповідає вищезазначеним вимогам щодо її оформлення.

Після вивчення матеріалів, поданих громадянином на обґрунтування своїх вимог, телефоном або за допомогою інших засобів зв’язку йому повідомляється про час та місце проведення особистого прийому.

Г Р А Ф І К

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ

 

 

Керівник Дніпропетровської

обласної прокуратури

БІЖКО

Сергій Віталійович

 

 

ОСТАННІЙ ВІВТОРОК

кожного місяця

з 10 год. до 13 год.

 

 

Перший заступник керівника

обласної прокуратури

ПРИХОЖАНОВ

Валерій Олександрович

 

 

ОСТАННЯ П’ЯТНИЦЯ

кожного місяця

з 10 год. до 13 год.

 

 

Заступник керівника

обласної прокуратури

РИЖЕНКО

Олег Вікторович

 

 

ПЕРШИЙ ПОНЕДІЛОК

кожного місяця

з 10 год. до 13 год.

 

Заступник керівника

обласної прокуратури

ВАХІТОВ

Руслан Фаільйович

 

 

ДРУГА СЕРЕДА

кожного місяця

з 10 год. до 13 год.

 

 

Заступник керівника

обласної прокуратури

САВЕНКО

Олександр Анатолійович

 

 

ТРЕТІЙ ЧЕТВЕР

кожного місяця

з 10 год. до 13 год.