ПОРЯДОК
прийому  громадян та звернень у
прокуратурі Дніпропетровської області
 

 Розгляд звернень та особистий прийом є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини  та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про звернення громадян”  порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, на підприємствах визначається їх керівниками. 

Первинні звернення розглядаються місцевими прокуратурами. У прокуратурі області звернення до провадження приймаються після прийняття рішення керівниками місцевих прокуратур (скарги на рішення цих прокурорів), з додатком письмової відповіді, що оскаржується.

Згідно з вимогами ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання; викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст.ст. 5, 16 Закону України “Про звернення громадян”). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб приймаються до розгляду, якщо їх подано законними представниками (батьками, опікунами).

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, - повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ст. 8 Закону).

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

          Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті прокуратури області.

          Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

          Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та в межах, передбачених кримінальним, цивільним, господарським процесуальним законодавством, з урахуванням рішень та висновків Конституційного Суду України.

Згідно з вимогами ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно  пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

          Розгляд звернень громадян припиняється у разі подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті; подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»; подання звернення особою, визнаною в установленому законодавством порядку недієздатною.

Особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, організація прийому керівництва прокуратури області здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів (т.718-14-51) з попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом.

Прокурор області приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень. Особистий прийом прокурора області організовується заздалегідь, у разі потреби на прийом запрошуються заступники прокурора області, інші працівники, за необхідності - керівники місцевих прокуратур. 

Заступники прокурора області приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу, керівником місцевої прокуратури.

За зверненням, яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах апарату прокуратури області, та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом прокуратури області не проводиться. Натомість за бажанням заявника організовується прийом у виконавця за зверненням, начальника відповідного управління, відділу.

Прийом громадян проводиться, якщо керівництвом не прийнято рішення про припинення розгляду звернення з порушеного питання відповідно до статті 8 Закону України "Про звернення громадян" і громадянину письмово не повідомлялося про суть прийнятого рішення за його зверненням.

 
 
 
 
 
 
Г Р А Ф І К

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У ПРОКУРАТУРІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
 
Прокурор області
МАТВІЙЧУК В.В.
 

ВІВТОРОК:      з 10 до 13 год.

 
Перший заступник прокурора області

 СОСКОВ Р.М.

 

СЕРЕДА:          з 10 до 13 год.

 
Заступник прокурора області –

начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності

ЧЕРКАШИН Ю.О.
 

ЧЕТВЕР:          з 15 до 17 год.

                                 

Заступник прокурора області – начальник слідчого управління

ТОКАР Р.М.
 

П’ЯТНИЦЯ:    з 10 до 13 год.

 
Заступник прокурора області
КРИВЕНКО О.І.
 

ПОНЕДІЛОК: з 15 до 17 год.

 
Начальники управлінь, відділів,
їх заступники,
прокурори відділів
 

                ЩОДНЯ,    КРІМ ВИХІДНИХ:

                             з 10 до 13 год.

                             з 14 до 17 год.

(з 14 до 16:45 год. у п’ятницю)

Прокурори відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації

 ЩОДНЯ:              з  9  до 10 год.

                             з 17 до 19 год.

 

СУБОТА:              з 10 до 13 год.

                              з 15 до 18 год.

 
 
 
Адреса прокуратури:  пр. Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044
 

 Примітка: прийом  прокурором області проводиться за умови отримання відповіді за підписом заступника прокурора області про відмову у  задоволенні попереднього звернення.

 

Телефон «гарячої лінії» (056)718-14-55

електронна адреса - zvern@dnipr.gp.gov.ua