ШАНОВНІ ЗАЯВНИКИ ТА ЗАПИТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ!

Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 на усій території України встановлено карантин.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, відповідно Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», уведеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 та від 13.03.2020       № 147, ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ДОПУСК ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ.

У зв’язку з цим на час дії карантину ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ.

Звернутися до Дніпропетровської обласної прокуратури Ви можете:

1) із  зверненнями:
-   поштою (49044 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 38);
-   електронною поштою (zvern@dnipr.gp.gov.ua);

-   за телефоном «гарячої лінії» (056) 718-14-55 (з 08 години до 12 години, з 12 години 45 хвилин до 17 години,  у п'ятницю до 15 години 45 хвилин);

-   через «Скриньку для вхідної кореспонденції», встановлену у приміщенні обласної прокуратури (з центрального входу).

 
2) із запитами на публічну інформацію:

- поштою (49044 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 38);

- електронною поштою (public@prk.dp.ua);

- за  телефоном  (056) 718-14-69 (з 08 години до 12 години, з 12 години 45 хвилин до 17 години,  у п'ятницю до 15 години 45 хвилин);

- через «Скриньку для вхідної кореспонденції», встановлену у приміщенні обласної прокуратури (з центрального входу).

 
ДЯКУЄМО ЗА ПОРОЗУМІННЯ!

 

 

Порядок

 прийому громадян та звернень у

Дніпропетровській обласній прокуратурі

 

 Розгляд звернень та особистий прийом є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” (далі-Закон), порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, на підприємствах визначається їх керівниками. 

Первинні звернення розглядаються місцевими прокуратурами. В обласній прокуратурі звернення до провадження приймаються після прийняття рішення керівниками місцевих прокуратур (скарги на рішення цих прокурорів), з додатком письмової відповіді, що оскаржується.

Згідно з вимогами статті 5 Закону, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст. ст. 5, 16 Закону). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб подається їхніми законними представниками.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (стаття 8 Закону).

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Для ідентифікації автора електронного звернення може використовуватися електронний підпис.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті обласної прокуратури.

          Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Згідно з вимогами статті 7 Закону, якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно  пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

          Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та в межах, передбачених кримінальним, цивільним, господарським процесуальним законодавством, з урахуванням рішень та висновків Конституційного Суду України.

          Розгляд звернень громадян припиняється у разі подання повторного звернення від одного й того ж громадянина, до однієї й тієї ж прокуратури, з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті; подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону.

Якщо в обласній прокуратурі з порушеного заявником питання прийнято рішення про припинення розгляду звернення відповідно до статті 8 Закону, особистий прийом  не проводиться.

Особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, організація прийому керівництва обласної прокуратури здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів з попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом (т.718-14-51).

Керівник обласної прокуратури приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їхніх дій чи рішень. Особистий прийом керівника обласної прокуратури організовується за попереднім записом. У разі потреби на прийом запрошуються заступники керівника обласної прокуратури, інші працівники, за необхідності - керівники місцевих прокуратур. 

Заступники керівника обласної прокуратури приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу, керівником місцевої прокуратури.

За зверненням, яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах обласної прокуратури та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом прокуратури не проводиться. Натомість за бажанням заявника організовується прийом у виконавця за зверненням, начальника відповідного відділу, управління.

 
Адреса прокуратури:  пр-т Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044

Усні звернення приймаються за телефоном «гарячої лінії» (056) 718-14-55

 

Електронна адреса для надсилання електронних звернень: zvern@dnipr.gp.gov.ua

 

Г Р А Ф І К

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ

ОБЛАСНІЙ ПРОКУРАТУРІ

 
 
 
Керівник Дніпропетровської
обласної прокуратури
БІЖКО С.В.
 
 
ВІВТОРОК:      з 10 до 12 год.
 
 
 
Перший заступник керівника
обласної прокуратури
 ПРИХОЖАНОВ В.О.
                              
 
ЧЕТВЕР:          з 10 до 12 год.
 
 
Заступник керівника
обласної прокуратури
 
 
ПОНЕДІЛОК:  з 10 до 12 год.
 
 
 
Заступник керівника
обласної прокуратури
 
 

                СЕРЕДА:       з 10 до 12 год.

 
 
Заступник керівника
обласної прокуратури
 
 
              П’ЯТНИЦЯ:    з 10 до 12 год.
 
 
Начальники управлінь, відділів,
їх заступники,

прокурори відділів, інші працівники обласної прокуратури

 
 
ЩОДНЯ,    КРІМ ВИХІДНИХ:
з 09 до 12 год.
з 13 до 16 год.
(з 13 до 15 год. у п’ятницю)
 
 
 

Примітка: прийом керівником обласної прокуратури проводиться за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.

 

Адреса прокуратури:  пр-т Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044

 
Примітка: телефон «гарячої лінії» (056) 718-14-55

                електронна адресаzvern@dnipr.gp.gov.ua

 

 

До уваги громадян - вимушених переселенців з тимчасово окупованої Автономної республіки Крим та м. Севастополя

З метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян України – вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованого півострова можуть звернутись до прокуратури Дніпропетровської області для Skype зв’язку з прокуратурою Автономної Республіки Крим з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00 год., з 14.00 до 17.00 год. (з 14.00 до 16.45 год у п’ятницю) у приміщенні прокуратури Дніпропетровської області (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38). Попередній запис та довідки за телефоном : (044) 596 73 57.

Попередній запис не є обов’язковим.

 

 

 

Графік

прийому громадян керівництвом

прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

 
 
Керівник прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
ПОНОЧОВНИЙ

Ігор Миколайович

 
 
 
Четвер
з 10 год. до 13 год.
(за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24)
 
 
Перший заступник керівника прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
СЕКРЕТАР

Віталій Віталійович

 
 
 
Вівторок
з 10 год. до 13 год.
(за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24)
 
 
Заступник керівника прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
СУЛЕЙМАНОВ

Наріман Ресутович

 
 
 
Понеділок
з 14 год. до 17 год.
(за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24)
 
 
 

Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя приймає громадян за попереднім записом за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.

Заступники керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя приймають громадян без попереднього запису в день їх звернення згідно з графіком прийому громадян, у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівниками самостійних структурних підрозділів прокуратури.