ШАНОВНІ ЗАЯВНИКИ ТА ЗАПИТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ!

Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 на усій території України встановлено карантин.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, відповідно Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», уведеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 та від 13.03.2020 № 147, ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ДОПУСК ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ.

У зв’язку з цим на час дії карантину ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ.

Звернутися до прокуратури Дніпропетровської області Ви можете:

1) із  зверненнями:

-   поштою (49044 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 38);

-   електронною поштою (zvern@dnipr.gp.gov.ua);

-   за телефоном «гарячої лінії» (056) 718-14-55 (з 08 години до 12 години, з 12 години 45 хвилин до 17 години,  у п'ятницю до 15 години 45 хвилин);

-   через «Скриньку для вхідної кореспонденції», встановлену у приміщенні прокуратури області (з центрального входу).

 
2) із запитами на публічну інформацію:
– поштою (49044 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 38);

–  електронною поштою (public@prk.dp.ua);

–  за  телефоном  (056) 718-14-69 (з 08 години до 12 години, з 12 години 45 хвилин до 17 години,  у п'ятницю до 15 години 45 хвилин);

-   через «Скриньку для вхідної кореспонденції», встановлену у приміщенні прокуратури області (з центрального входу).

 
ДЯКУЄМО ЗА ПОРОЗУМІННЯ!
 

 

Порядок

прийому  громадян та звернень у

прокуратурі Дніпропетровської області
 

 Розгляд звернень та особистий прийом є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” (далі-Закон), порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, на підприємствах визначається їх керівниками. 

Первинні звернення розглядаються місцевими прокуратурами. У прокуратурі області звернення до провадження приймаються після прийняття рішення керівниками місцевих прокуратур (скарги на рішення цих прокурорів), з додатком письмової відповіді, що оскаржується.

Згідно з вимогами статті 5 Закону у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену особу, якщо повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст.ст. 5, 16 Закону). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах неповнолітніх осіб подається їх законними представниками (батьками, опікунами, піклувальниками).

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (стаття 8 Закону).

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

          Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті прокуратури області.

          Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан - або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Згідно з вимогами статті 7 Закону, якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно  пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

          Розгляд звернень громадян припиняється у разі подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті; подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону.

          Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та у межах, передбачених кримінальним, цивільним, господарським процесуальним законодавством тощо, з урахуванням рішень та висновків Конституційного Суду України.

Особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, організація прийому керівництва прокуратури області здійснюється прокурорами відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів з попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом         (т. 718-14-51).

Прокурор області приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень. Особистий прийом прокурора області організовується заздалегідь, у разі потреби на прийом запрошуються заступники прокурора області, інші працівники, за необхідності - керівники місцевих прокуратур. 

Заступники прокурора області приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу, керівником місцевої прокуратури.

За зверненням, яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах апарату прокуратури області та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом прокуратури області не проводиться. Натомість за бажанням заявника організовується прийом у виконавця за зверненням, начальника відповідного відділу, управління.

У разі прийняття рішення про припинення розгляду звернення на підставі  статті 8 Закону, про що заявнику письмово повідомлено, особистий прийом не проводиться.

 

Адреса прокуратури:  пр-т Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044

 

 

Телефон «гарячої лінії» (056)718-14-55

електронна адреса - zvern@dnipr.gp.gov.ua

 

 

 

До уваги громадян - вимушених переселенців з тимчасово окупованої Автономної республіки Крим та м. Севастополя

 

З метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян України – вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованого півострова можуть звернутись до прокуратури Дніпропетровської області для Skype зв’язку з прокуратурою Автономної Республіки Крим з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00 год., з 14.00 до 17.00 год. (з 14.00 до 16.45 год у п’ятницю) у приміщенні прокуратури Дніпропетровської області (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38). Попередній запис та довідки за телефоном : (044) 596 73 57.

Попередній запис не є обов’язковим.

 

Графік

прийому громадян керівництвом прокуратури

Автономної Республіки Крим

 
 
Прокурор
Автономної Республіки Крим
ПОНОЧОВНИЙ

Ігор Миколайович

 
 
 Четвер

з 10 год. до 13 год.

(за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24)

 
Заступник прокурора
Автономної Республіки Крим
СЕКРЕТАР

Віталій Віталійович

 
 
Вівторок

з 10 год. до 13 год.

 

 (за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24)

 
Заступник прокурора
Автономної Республіки Крим
КОЦУРА

Анатолій Васильович

 
 
 Понеділок

з 14 год. до 17 год.

(за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24)

 
 

Прокурор Автономної Республіки Крим приймає громадян за зверненнями, якщо у їх задоволенні раніше відмовлено його заступниками.

Керівники структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим, їх заступники приймають громадян зі зверненнями  щодо дій чи рішень, прийнятих підлеглими працівниками, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень.