ОГОЛОШЕННЯ про проведення добору на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

     Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 року № 454 (далі – Порядок), наказу керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.08.2021 № 257 «Про проведення добору  на зайняття вакантних посад прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня» 16.08.2021 розпочинається добір на зайняття вакантних  посад прокурорів в Дніпропетровській обласній прокуратурі згідно з додатком до наказу.

     Перелік вакантних посад прокурорів обласної прокуратури, на які оголошено добір відповідно до наказу керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.08.2021 № 257.  

     Участь у доборі мають право брати  прокурори окружних,  спеціалізованих на правах окружних прокуратур, які виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати) та мають стаж роботи в галузі права не менше 3 років, а також щодо яких відсутні застереження, передбачені пунктом 4  розділу І Порядку.

     До участі у доборі не допускаються кандидати:

–         повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;

–         які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

     Кандидат може звернутися із заявою про участь у доборі на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.

     У разі відкликання поданої заяви повторна заява кандидата на цю посаду в межах оголошеного добору не розглядається.

     Добір включає два етапи:

- виконання практичного завдання. Зразок практичного завдання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Дніпропетровської обласної прокуратури додатково.

     Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.

- проведення співбесіди. До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

     Приймання документів розпочинається 16.08.2021 та завершується 25.08.2021 року (включно).

    Кандидати, які виявили бажання взяти участь у доборі, подають до кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – Комісія) заяву, до якої долучають мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня.

    Для участі в доборі на посаду прокурора обласної прокуратури кандидати з іншого регіону додатково надають біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури за місцем своєї роботи, скріплену печаткою цього підрозділу.  

   Кандидатом можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим у пункті 6 розділу VІ Порядку.

   Документи подаються шляхом надсилання засобами поштового зв’язку  (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: пр-т Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро,  49044 або на адресу електронної пошти Комісії – [email protected]

    Заяву та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

     Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

     Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі «pdf». У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

    До розгляду Комісією приймаються належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення добору.

кількість переглядів: 5054