Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

До уваги прокурорів, які подали заяви про участь в доборі на вакантні посади в Дніпропетровській обласній прокуратурі

31.08.2021 Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня прийнято рішення про допуск кандидатів до участі в доборі.

 

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДОПУЩЕНИХ ДО УЧАСТІ В ДОБОРІ

 

Рішенням кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 31.08.2021 затверджено Графік виконання практичного завдання.

Реєстрація кандидатів допущених до виконання практичного завдання відбудеться у малій залі засідань Дніпропетровської обласної прокуратури.

ГРАФІК

 

ЗРАЗОК ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1 етап

 

Рейнитг за результатами виконання практичного завдання кандидатами на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 
 

Графік проведення співбесід з кандидатами на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

Оновлений рейтинг кандидатів за результатами виконання практичного завдання кандидатами на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Оновлений графік проведення співбесід з кандидатами на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Список кандидатів з набраними ними загальними балами за результатами 2 етапу (співбесіди) добору на вакантну посаду прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

Рейтинг кандидатів на вакантні посади прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня за результатами співбесіди

 

 

Звертаємо увагу!

 

Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою підрозділу, який забезпечує діяльність Комісії. Перед початком виконання практичного завдання член Комісії надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання.

Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.

Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів (КПК України, КК України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.

На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.

Перевірка виконаних практичних завдань здійснюється на засіданні Комісії шляхом обговорення практичних навичок кандидатів та їх уміння у правозастосуванні.

Практичні навички кандидатів та їх уміння у правозастосуванні оцінюються шляхом перевірки таких критеріїв:

– вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;

– вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;

– вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;

– правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.

Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.

 

Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.

За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.

У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.:718-13-57. 

Нагадуємо, що проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.

Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку до наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 50 або більше балів. 

За підсумками обговорення результатів виконання практичного завдання членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій. Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.

 

Список кандидатів з набраними ними загальними балами
за результатами першого етапу добору будуть оприлюднені на офіційному вебсайті обласної прокуратури.

 

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

 

 

 

Звертаємо увагу!

Відповідно до  розділу VІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядку) у разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.

Скарга подається особисто кандидатом до Комісії (пр. Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро) або на її електронну пошту [email protected] не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

У разі надсилання на електронну пошту Комісії документи оформлюються за правилами, визначеними у пунктах 2, 3 розділу IV Порядку.

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

Про прийняте рішення письмово повідомляється кандидат шляхом направлення листа на електрону пошту, вказану ним у заяві.

Повторні скарги та від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.

 

 

 

Звертаємо увагу!

До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.

Співбесіда складається з таких етапів:

–  дослідження матеріалів електронної справи кандидата;

–  обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;

–  оцінювання кандидата.

Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.

Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:

–   професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;

–   ефективність роботи на посаді прокурора;

–   досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);

–   моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.

Співбесіди проходитимуть в Дніпропетровській обласній прокуратурі (Мала зала) за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38.

 

Перед початком співбесіди кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.